VASTLAPÄEV (liikuv püha)

Katoliku kirikukalendris märgib vastlapäev lihavõttepaastu aja algust ning on eesti rahvakalendris rikkaliku kombestikuga tähtpäev. Maskeerituna perest peresse käimisest ja andide kogumisest on väheseid teateid mõnest kihelkonnast vastu Läti piiri ja Kirde-Lätist Lutsi eestlastelt. Lätis kuulub kombestikku paastueelne sanditamine laste hirmutamisega, ähvardades: kes liha sööb, lõigatakse kõht lõhki ja võetakse liha välja. Seos lihasöömisega on leidnud omapärase väljundi ka Eestimaa lõunaosa tavandis.

Välimus ja tegevus.
Noored käisid teistes peredes; mainitud on teistmoodi rõivastust, hobustega sõitu. Tori ja Tõstamaa kihelkonnast on teateid paberist maski kandmisest, tantsimisest ja laulmisest. Lapsena sandis käinud naine meenutas, et perest anti neile verikäkki. Sanditajate nimetused on olnud Tõstamaalt pärit teate järgi vastlapäeval lihaeided, tuhkapäeval tuhkamatsid, kolmandal päeval niiknäägid, neljandal villvaresed – need olnud siis viimased sandiskäijad.

Lihaeide ja lihaeideks käimise kohta on teateid laiemalt alalt – Varbla, Mihkli, Pärnu-Jaagupi, Tõstamaa, Tori ja Tarvastu kihelkonnast. Paastu algust märkiv lihaheitepäev (lihasöömise äraheitmise päev) on siin mugandunud lihaeidepäevaks. Kujuteldavat lihaeite on kirjeldatud mitmeti.

“Lihaeeded tulevad… maskesse pandud – enamasti naiste riided, et ei tunne ära. tantsisid ja laulsid…” (Tõstamaa, 1984)

“Lapsi narrivad, et lihaeided tulevad, toovad siajalgu. Lihaeided käisid, siilulesed mütsid peas, köisid teises talus ja körtsis linaliugu laskmas…” (Tõstamaa, 1930)

“Vastlapäeval tuli lihaeit vitsakimbuga, hüples ja tantsis tuba mööda ning hüüdis: “Liha, liha, liha!”” (Pärnu-Jaagupi, 1939)

Varbla khk teate järgi tõi lihaeit seajalgu, kuid keelas nädalateks lihasöömise. Mihkli khk kirjelduses ilmub lihaeit keriselt ja võtab pajast seajalgu. Muhust pärit teadete järgi karistanud töökeelu rikkujaid pulkas hammastega vanaeit – laisknaine, kes töökotiga akna taha tuleb ja tööd terveks aastaks lisaks toob. 21. sajandist selle sanditamiskombe aktiivse kasutuse kohta teateid ei ole.

Plastmasstoodete katsetehase vastlakarneval 14. veebruaril 1976. aastal Tartus. Laual soolaoad, seajalad, vastlakuklid (ERA, Foto 12375, 1976)
Plastmasstoodete katsetehase vastlakarneval
14. veebruaril 1976. aastal Tartus.
Laual soolaoad, seajalad, vastlakuklid
(ERA, Foto 12375, 1976)