HAKKAME SANTIMA2020-12-03T13:14:54+02:00

AKTSIOONIST “HAKKAME SANTIMA!”

2018. aastal algatas Eesti Folkloorinõukogu koostöös Rahvakultuuri Keskusega aktsiooni „Hakkame santima!“. Selle eesmärgiks on elavdada sanditamistavasid, mis kipuvad globaliseeruvas  ja moodsas maailmas üha enam oma päevakajalisust kaotama. Kuna just mardi- ja kadrisandid on olnud ülemaaliselt tuntud ja ka tänase päevani veel säilinud kombed, oleme keskendunud just neile kahele sanditamiskombestikule. 2018. aastal olid keskpunktis mardisandid, 2019. aastal kadrisandid ning 2020. aasta oli taas mardisantide päralt.

Mis toimus aktsiooni “Hakkame santima!” raames?

  • 24 ühepäevast sanditamiskombestiku koolitust lasteaedade ja koolide õpetajatele ning kogukondadele kõikides Eesti maakondades;
  • festivalinädal koos põnevate külalistega, kes tutvustasid oma maskeerimiskombestikku festivali peakontserdil 8. novembril  kl 15.00 Eesti Rahva Muuseumis, kus õnne külvasid eksootilised sanditajad Tartu folklooriklubist Maatasa, Tartu udmurdi folklooriansamblist Jumšan Gur, Narva folklooriansamblist Suprjadki ja sandid Eesti rumeenlaste kogukonnast.
  • 9. novembril mardilaupäeva rongkäik kl 17.45 (Tartu Kaubamaja-Tartu raekoja plats) ja pidulik avamine Tartu raekoja platsil kl 18 ning mardilaupäeva tantsuklubi Tartus Rotalia klubis kl 20.
  • kolmas üle-eestiline mardi- ja kadrisantide rahvaloendus, kus pani end kirja 3909 sanditajat, neist 2939 mardi- ja 970 kadrisanti.

Uute sanditamisteni!

2020. aasta mardi- ja kadrisandid on kokku loetud!
Vaata tulemusi!

VÄRSKED UUDISED

Go to Top