MARDI- JA KADRISANTIDE RAHVALOENDUS 2020

Tänavusel üle-eestilisel mardi- ja kadrisantide rahvaloendusel pani end kirja 3909 mardi- ja kadrisanti. Mardi- ja kadriperesid oli kokku 373. Esmakordselt tuli teateid, et sanditamas on käidud virtaalkeskkonnas ning vabas õhus. Üks sanditajate pere jagas õnne väljaspool Eestit.

Sel aastal oli mardisantide vägi kadrisantide omast oluliselt suurem. Et kadrilaupäev sattus perioodi, mil koroona teine laine võttis maad, otsiti nutikalt alternatiivseid santimisvõimalusi. Marti jooksis 2939 inimest ehk 72% sanditajatest, kadris käis 970 inimest ehk 27% rahvaloendusel vastanutest.  Seega on tänavune tulemus keerulist olukorda arvestades siiski muljetavaldav.

Enim mardisante oli kirja pandud Harjumaalt (797), kelle kannul oli tihedalt Tartu maakond 734 mardisandiga. Kadrisanditamine oli Harjumaa järel (348 kadrisanti) kõige populaarsem aga Saaremaal (112).

Kõige enam mardi- ja kadrisante ühe elaniku kohta võis leida just väiksematest maakondadest, tabelit juhib Saaremaa, kus käis jooksmas kokku 439 mardi- ja kadrisanti.  Marti ja katri  armastatakse perest peresse joosta ikka kambakesi –  enim nelja- ja kolme-, kuid ka viie- ja kaheliikmelistes rühmades.  Tänavu andsid tooni ka vabas õhus korraldatud mardi- ja kadrisantide üritused, kus ruumipuuduse üle kurta ei saa ning sanditajate pered olid üsna rohkearvulised.

MARDI- JA KADRISANTIDE RAHVALOENDUS 2018 -2019

Alates 2018.  aastast oleme teinud üleskutse registreerida oma mardi- ja kadripere suurel rahvaloendusel, et saada ülevaade, kui populaarne on sanditamine tänasel päeval.
Esimesel rahvaloendusel 2018. aastal pani ennast kirja 166 mardiseltskonda 2 488 inimesega. Samuti kutsusime üles kodusid andma teada, kas nad soovivad endale külla mardisante. Soovi avaldas 47 peret üle-Eesti.

    

Teisel rahvaloendusel osales juba suurem hulk sanditajaid. 2019. aasta loendusel pani end kirja 325 seltskonda mardisante ja 276 seltskonda kadrisante, kokku 3 929 inimest

Kõige rohkem sanditajaid ehk 139 seltskonda oli Harjumaal (22,9 sanditajate koguarvust), järgnes Tartumaa 68 grupiga (11,2% sanditajate koguarvust) ja Raplamaa 65 grupiga (10,7% sanditajate koguarvust). Suur hulk sanditajaid oli ka Pärnumaal, 55 seltskond (9,1 % sanditajate koguarvust) ja Võrumaal, 42 seltskonda (7% sanditajate koguarvust).

Mardi- ja kadrisantide rahvaloendusele pandi end kirja kõigist maakondadest ja kõikidest vanuserühmadest.