TOETAJAD

KOOSTÖÖPARTNERID

Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK)
“Hakkame santima!” aktsioon sai alguse 2018. aastal just ERKi ja EFNi koostööst, mille käigus pandi paika eesmärgid, mida aktsiooniga soovitakse saavutada, viidi läbi esimesed santimisalased koolitused ning anti välja taskuraamat “Mardipäev”.

CIOFF International
Rahvusvaheline Folkloorifestivalide ja Rahvakunsti Organisatsioonide Nõukogu, mille esindaja Eestis on Eesti Folkloorinõukogu, aitab vahendada ja leida ehedaid väliskollektiive, kes tutvustavad oma riigi sanditamiskombestikku „Hakkame santima!“ aktsioonil.  

CIOFF Eesti Noortekoda
Noortekoja liikmed on osalenud VIP-kadri- ja mardipere delegatsioonis Tallinnas, kes on viinud  sanditamisõnne nii meie presidendile, riigikogu liikmetele peaministrile ja mitmele linnapeale. Samuti on Noortekoja liikmed olnud põhilised modellid mardi- ja kadripäeva reklaamfotodel ja õppevideotel. Noortekoda koostas 2018. aastal fotovihiku „Inspiratsiooniks mardisandile“, mis annab ideid, kuidas ja mis vahenditega end mardisandiks riietada.  

Eesti Vabaõhumuuseum
„Hakkame santima!“ aktsiooni esimene sündmus toimus 2018. aasta jaanuaris EVM-is, kus tähistati traditsioonilisi talviseid svjatkasid ehk vana kalendri jõule, mille juurde kuulub ka mitmekesine maskeerimiskombestik. Mardipäeva fotodel kasutatud sanditajate kostüümid on pärit suures osas muuseumi väärikast riideaidast. Samtuti on mõned Eesti Vabaõhumuuseumi säravad mardi- ja kadrisandid leidnud endale koha meie fotodel.

Eesti Rahvapärimuse Kooli kaasabil valmis „Mardiraamatu“ käsikiri (uus täiendatud trükk kannab “Hakkame santima!” nime) ning said teoks paljud mardi- ja kadrikombestiku koolitused erinevates Eestimaa piirkondades.  

Eesti Kirjandmusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi hindamatud kogud on olnud jätkuvalt inspiratsiooniallikaks sanditamiskombestiku kireva maailma avastamisel. ERA teadurid Mall Hiiemäe ja Reet Hiiemäe on olnud asendamatuteks nõustajateks ja lektoriteks rahvakalendri kombestiku tundma õppimisel. Samuti oleme saanud kompetentset abi andmebaasidega seotud küsimuste korral.

Tartu NEFA rühm (Tartu Ülikooli etnoloogia ja rahvaluule eriala üliõpilasi ning teisi nendest valdkondadest huvitatuid ühendav organisatsioon) korraldas 2018. aastal 10. novembril inglise- ja venekeelse teaduskonverentsi „Ukselt uksele, ajast aega – from door to doorfrom time to time“ , mis käsitles erinevate riikide sanditamiskombeid. Konverentsil osalesid ettekandjad Eestist, Indiast, Lätist, Venemaalt, Valgevenest ja Itaaliast.  

Virumaa Pärimuse Sõbrad aitas jõuda 2021. aastal Hakkame santima! fookusega Ida-Virumaale.

Eesti Külaliikumine Kodukant ühendab meid kogukondade ja seal toimetavate sädeinimestega.

Lisaks kõigile äramärgituile on meid oma jõu ja jõuga abistanud väga paljud  hea südamega inimesed üle Eesti. Aitäh, et meie rahvatraditsioonide hoidmine on teie südameasi!