Avaldatud ajalehes RAHVALEHT, 1927:

Mardi õhtul tehakse nii mõndagi nalja ja naljategemist ei panda siis kellelegi pahaks. Kui nali üle käte kipub minema, seatakse korrapidajate poolt kord mõistlikul viisil jalule, ilma et keegi sealjuures saaks ülearu kannatada.

Tallinnas, Mustpeade Klubi saalis oli mardiõhtul umbes 60 aastat tagasi haruldane juhtumine, kus mardinalja tegemisega liiale mindi. Juhtumine oli pärast seda hulk aega Tallinna seltskonnas kõneaineks. Saalis oli koos kohalik peenem saksa seltskond, oli rohkesti mardisante igasuguste naljakate maskidega. Tuju oli lõbus, ja just siis, kui pidu jõudis oma haripunktini ilmus kusagilt ootamatult saalisviibijate keskele suur üllatus.

Saali ilmus õhukesest plekist ahi, mis nähtavasti kellegi kohaliku plekksepa poolt väga osavasti oli valmistatud. Ahju iseäraldus seisis selles, et ta jalgadel mööda saali kõndis, kandes jalas toredasti kaunistatud saapaid. Keegi mardisant oli maskeerinud end plekkahjuna. Ahjul oli kaks ust, üks ees- ja teine tagapool ja mõlema ukse küljes suur pealkiri “Palutaks eest mitte avada!” Ahju sees oli aga keegi alasti mees, kellel peale saabaste polnud mingit ihukatet. Niipea kui ahi mardisantide keskel liikuma hakkas, äratasid tema saladuslikud uksed kohe terve seltskonna tähelepanu. Varsti leidusid mõned üksikud, kes oma uudishimu ei suutnud taltsutada, kuna ka kahtlane sosistamine ja arupidamine ahju ümber kogunenud uudishimuliste poolt neile selleks tõuget andis. Ühesõnaga, ahju uks tõmmati lahti ja mida siis nähti, selle üle oleks küll parem vaikida!

Pärast seda, kui mõlemad ahjuuksed avatud ja ahju saladus kõigile teada, valitses saalis kaunis suur pahameel. Oli igapidi näha, et naljategemisega oldi mindud liiale, Mustpeade klubi eestseisus võttis nüüd omaltpoolt tarvitusele abinõud korra jalaleseadmiseks. Ebaviisakas ahi talutati sõbralikult saalist välja, kuna ahju pugenu isik klubi eestseisuse poolt kindlaks tehti. See oli keegi härra Pent, kes teenis sellina mõisnikkude “Konsumvereini” poes Viru tänaval Rotermanni majas ja sel ajal umbes 20 aastane noormees oli. Pärast sekeldust maskeeris Pent end teisiti ja tõttas uuesti pidusse seda lõpuni kaasa tehes.