SÜNDMUSTE KALENDER

Loading Sündmused

Mardipäeva kombestiku tutvustamine. Pärimuse kogumine kohalikelt seoses santimisega.  Mardilaulud, santi jooksmine, maskeerumine. Vanaaja laulumängud. Kaasatud on Rakvere seeniortantsijad, kes üllatavad õpilasi ning tulevad kardisanti jooksma (traditsioonilised tegelased ning täispikk kava).  Kostümeeritult jooksmine ümber koolimaja. Võistkonnas 5 tüdrukut ja 5 poissi. Traditsiooniline üritus. Mardipäeva annikoti kaalumine ning kaalu äraarvamine.

Korraldaja:
Sirli Vahula
Folkloorinõukogu Lääne- Virumaa kuraator
Eesti Rahvapärimuse Kooli projektõppe Pärimuspesa liige
Rakvere Reaalkooli huvijuht
Tegevuste läbiviimisesse on kaasatud Rakvere Reaalkooli õpilasesinduse liikmeid.

Jaga seda oma sõpradega!