SÜNDMUSTE KALENDER

Loading Sündmused
Kadripäeva kombestiku koolitus  annab ülevaate kadripäeva ajaloolisest kujunemisest, kombestikust, kadripere maskeerimisvõimalustest, lauludest ja naljadest. Tutvume erinevate andmebaaside ja allikatega ning proovime sanditamise omal nahal ära. Koolitusi viivad läbi: Terje Puistaja, Kristi Pumbo, Mari Lepik või Einike Sooväli. Terje Puistaja – pärimuse hoidja, kandja ja edasiandja, Eesti Rahvapärimuse Kooli looja, pärimusainese lõimimise lektor Tartu Ülikoolis. Kristi Pumbo – hariduselt näitleja ja rahvamuusik, pärimuse hoidja ja edasiandja. Endine Eesti Vabaõhumuuseumi haridusosaonnaja juht, praegune Eesti Folkloorinõukogu projektijuht. Mari Lepik ehk Tammeougu Mari – taimeökoloogist sõrulane. Õppija, uurija ja õpetaja, kelle eesmärgiks on Sõrvemaa ja sõrulaste isioma kultuuri püsimajäämine. Einike Sooväli – hariduselt näitleja, Eesti Vabaõhumuuseumi lõimumis- ja sotsiaalsete programmide juht.

Jaga seda oma sõpradega!